BRUGSBETINGELSER (GYLDIGE FRA 08/08/2022)

BRUGERVILKÅR for online-butikken "Supercoinsy.com/dk/"

§1. Generelle bestemmelser

 

1. Disse Brugsbetingelser for onlinebutikken "Supercoinsy.pl" ("Butikken"), der er placeret på adressen www.supercoinsy.pl ("Brugsbetingelserne"), specificerer reglerne for brug af butikken, herunder indgåelse og udførelse af Aftalen om Salg af Varer.

 

2. Butikkerne driver en forretningsaktivitet over hele verden inden for online-salg af følgende Varer: virtuelle genstande og virtuel valuta i onlinespil ("spillene"), især: FIFA-MØNTER, aktiverings- og abonnementsnøgler til computer- og onlinespil ("Varerne").

 

3. Den eneste ejer, af webstedet Supercoinsy.pl samt Butikken og alt indhold deri, er: Marketing & E-Commerce Specialists LTD (Corporation) - et selskab registreret i henhold til lovgivningen i Republikken Georgien, stiftelsesdato: 17. december 2019, med hjemsted i Vake-distriktet, Irakli abashidze Str., N34, Commercial space Na-3, indgang 1, etage 1, blok I, Tbilisi, Georgien, i det følgende benævnt "Sælgeren".

4. Butikken giver Køberen ("Køberen") mulighed for at købe Varerne fra Sælgeren. Køb af Varer af Køberen fra Sælgeren er baseret på Aftalen om Salg af Varer, som er bindende for begge Parter.

 

5. Sælgeren kan være repræsenteret ved salg til specificerede brugere eller i det specificerede område af distributører ("Distributøren"). Listen over Distributører er indeholdt under Brugsbetingelserne. I en sådan situation er det dog kun Sælger, der er part i Aftalen om salg af Varerne til Køberne. Distributøren er ikke part i aftalen. Distributøren er dog berettiget til at indsende hensigtserklæringer om at indgå Aftalen om Salg af Varerne fra Køberne til Sælgeren og til at indsende Hensigtserklæringer fra Sælgeren til Køberen om at indgå en sådan Aftale inden for rammerne af denne Aftale. I en sådan situation skal Købernes betaling af priserne for Varerne kun ske gennem Distributøren. Til dette formål har Sælger bemyndiget Distributøren til på vegne af Sælger at modtage Prisen fra Køber. Distributøren er autoriseret til at modtage prisen på vegne af Sælgeren ved hjælp af bankkonti eller konti hos betalingsbehandlere eller pengeoverførselsoperatører, der tilhører Distributøren.

 

6. Medmindre andet er angivet i Brugsbetingelserne, kan du kontakte os:

 

- Via e-mail - på følgende adresse: [email protected]   

 

- Hver arbejdsdag i arbejdstiden i henhold til den kalender, der passer til Sælgeren eller Distributøren. Ved arbejdsdage forstår vi dage fra mandag til fredag, undtagen lovbestemte helligdage.


7. Alle Varemærker, handelsnavne og servicemærker tilhører deres juridiske ejere og blev kun brugt i Butikken til informationsformål.

 

8. Det er forbudt for Køberen at krænke Sælgers personlige rettigheder, især ved at uploade oplysninger, indlæg eller kommentarer i foranstaltninger til elektronisk kommunikation og internetwebsted eller fora, sociale mediewebsteder, Facebook, Twitter osv.

§2. Samtykkeerklæringer

 

1. Ved registrering i Butikken accepterer du Brugsbetingelserne samt udtrykker dit samtykke til behandling af dine personlige data med det formål at bruge butikken, især til indgåelse og udførelse af Aftale om Salg af Varer, i det omfang og på den måde, der er nødvendig for at bruge Butikken.

 

2. Reglerne for behandling af dine personlige data er indeholdt i vores Fortrolighedspolitik, som kan tilgås på følgende adresse: [email protected]   

 

3. Ved registrering i vores Butik udtrykker du også dit samtykke til at modtage til din e-mail eller mobilenhed (hvis du giver os nummeret) markedsførings-, salgsfremmende eller reklamemateriale fra os såvel som fra vores partnere og samarbejdspartnere, herunder nyhedsbrev om vores nye produkter og tilbud.

§3. Overholdelse af spillereglerne

 

1. Køberen, der køber Varerne, erklærer, at han er berettiget til at indgå og udføre Aftalen om Salg af Varer samt bruge Varen i Spillet, hvilket betyder, at det er i overensstemmelse med spillereglerne, eller han har fået tildelt af ejeren af Spillet eller en anden autoriseret enhed en individuel tilladelse til indgåelse og udførelse af Aftalen om Salg af Varer og brug af Varen i Spillet. I modsat fald er Køberen forpligtet til straks at stoppe med at bruge Butikken og ophøre med Aftalen, og hvis han er på registreringsstadiet, kan han ikke registrere sig i Butikken.

 

2. Sælgeren erklærer, at Varerne ikke vil være tilgængelige for Køberen, som ikke er berettiget til at indgå og udføre Aftalen og bruge Varerne i overensstemmelse med Spillereglerne.

 

3. Det er Køber, der alene er ansvarlig for opfyldelse af de betingelser, der er nævnt i stk. 1 og 2.

 

4. Sælger er ikke forpligtet til at kontrollere, om Køber er berettiget til at indgå og gennemføre Aftalen samt til at anvende Varen i Spillet.

 

5. Hvis du ikke overholder eller undlader at overholde nogen af betingelserne i stk. 1 og 2, bærer Sælger intet ansvar hverken over for dig eller Spillets ejer eller Spiloperatør.

§4. Ophavsret til butikken

 

1. Alle ophavsrettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder, industrielle ejendomsrettigheder og andre rettigheder til Butikken, dens elementer, kildekode samt ejerskab og besiddelse af alle kopier af Butikken tilhører Sælgeren.

 

2. Køberen erhverver ikke i kraft af disse Brugsbetingelser nogen andre rettigheder til Butikken end dem, der udtrykkeligt er tildelt ham i Brugsbetingelserne.

 

3. Køber er forpligtet til ikke at krænke de rettigheder, der er nævnt i punkt 1.

 

4. I særdeleshed er det forbudt for køberen at udføre følgende aktiviteter:

a. inden for rammerne af fiksering og reproduktion af Butikken - produktion af kopier af Butikken ved hjælp af en bestemt teknik, herunder trykning, reprografi, magnetisk lagring og digital teknik;

 

b. inden for rammerne af handel med den originale Butik eller de kopier, som Butikken blev fikseret på - distribution, gratis udlån eller udlejning af originalen eller kopierne;

 

c. inden for rammerne af udbredelse af Butikken på en anden måde end angivet i punkt b) - offentlig fremførelse, udstilling, præsentation, kommunikation, udsendelse og genudsendelse, samt at gøre Butikken tilgængelig for offentligheden på en måde, der giver enhver person adgang til et sådant program på et sted og på et tidspunkt efter eget valg;

 

d. at foretage ændringer i Butikkens kildekode

 

e. permanent eller midlertidig reproduktion af en Butik, helt eller delvist, på nogen måde;

 

f. oversættelse, tilpasning, omarrangering eller enhver anden ændring af en Butik;

 

g. at gribe ind i Butikken såvel som dens funktionsprincip;

 

h. fjernelse eller omgåelse af den tekniske beskyttelse af Butikken mod reproduktion eller formidling af Butikken;

 

i. uden tilladelse at fjerne eller ændre elektroniske oplysninger om ophavsrettigheder og deres ejer.

 

5. Alle overtrædelser af ophavsretten til Butikken vil blive mødt med reaktion fra Sælgeren. Sælgeren erklærer, at i tilfælde af at han træffer beslutningen om at give tilladelse til brug af Butikken af et andet websted, er minimumssatsen for licensgebyret 50000 (halvtreds tusind) euro om året plus 50% (halvtreds) procent af de indtægter, der genereres af det andet websted til brug af Butikken. Gebyrerne er minimale gebyrer. I tilfælde af krænkelse af ophavsretten til Butikken kan sælgeren kræve erstatning for skader forårsaget af en krænkelse baseret på generelle principper eller ved at betale det tredobbelte beløb af det vederlag, der skal betales for at give tilladelse til brug af Butikken.

§5. Tekniske krav, der er nødvendige for at bruge butikken

 

1. Brug af Butikken kræver:

 

a. Permanent adgang til internettet;

 

b. Korrekt konfigureret webbrowser, der accepterer Cookie-filer - Microsoft Internet Explorer version ikke ældre end 7.0 eller Mozilla Firefox version ikke ældre end 2.0,;

 

c. Cookie og JavaScript aktiveret;

 

d. Aktiv og korrekt konfigureret e-mailboks

 

e. Hastighed på internetforbindelse ikke mindre end 512 kb

 

2. Sælgeren er ikke forpligtet til at oplære Køberen i brugen af Butikken. Køber er forpligtet til at gøre det på egen hånd ved hjælp af indstillingen "FAQ" eller intuitivt. Sådant indhold er ikke en del af Brugsbetingelserne, de er kun instruktioner, hvordan man bruger Butikken.

 

3. Køberen er fuldt ud klar over det faktum, at brug af software som AdblockPlus eller Flashblock kan gøre det umuligt eller vanskeligt at bruge Butikken.


6. Særlige regler i forbindelse med Varerne

 

1. Vi bærer intet ansvar for at forbyde, blokere eller annullere kontoen fra virtuel valuta, virtuelle genstande, især FIFA-mønter købt i vores butik. Det er ejeren af Spillet eller spiloperatøren, der skal være part i sådanne krav fra Køberen. I særdeleshed giver vi ingen kompensation. Vi returnerer ikke nogen penge, selvom Varerne ikke kan bruges af dig, især på grund af overtrædelse af spilleregler eller handling eller undladelse fra Spillets ejer eller spiloperatør.

 

2. Du erklærer, at du er fuldt ud klar over, at køb af Varer kan resultere i, at du modtager en advarsel fra spiloperatøren eller spilejeren, at din konto annulleres, eller at adgangen til din konto suspenderes, blokeres eller afsluttes. Vi bærer intet ansvar for sådanne begivenheder.

 

3. Vi påtager os intet ansvar for handlinger eller undladelser fra spilindehaverens eller spiloperatørens side, især mulig opsigelse eller suspension af kontoen ved brug af ulovligt erhvervede Varer.

 

4. Vi bærer intet ansvar for Købers uretmæssige brug af Varerne.

§7. Bestilling og levering

 

1. Ordrer udføres i overensstemmelse med det tidspunkt, der er angivet ved bestilling af Varerne. Hvis leveringen er længere end angivet, har du ret til at få pengene retur, men kun hvis Varerne endnu ikke er leveret.

 

2. Vi bærer intet ansvar for forsinkelser, der skyldes andre handlinger, begivenheder eller undladelser end vores forsætlige fejl, såsom forsinkelser fra bankens side, betalingsoperatører, betalingsintegratorer, mobiltelefonoperatører, operatører af SMS Premium-nummer, fejl, funktionsfejl eller bugs på serveren eller platformen.

 

3. Ordren kan kun udføres, hvis prisen er betalt fuldt ud af Køberen.

 

4. Vi forbeholder os retten til ikke at udføre din ordre og returnere dig prisen i tilfælde af pludselige og uforudsigelige ændringer i omstændighederne. I så fald returnerer vi dine penge inden for 14 dage efter, at vi har meddelt dig, at vi ikke kan udføre din ordre.

 

5. Vi bærer intet ansvar for dine fejl eller fejl, når du foretager betaling. I sådanne tilfælde bedes du kontakte betalingsoperatøren.

 

6. Vi forbeholder os ret til at gennemføre kampagner eller rabatter. Reglerne for sådanne kampagner eller rabatter vil hver gang være tilgængelige i Butikken. Sådanne regler kan ændres hver gang, dette skal være efter Sælgers skøn, en sådan ændring er ikke en ændring af Brugsbetingelserne.

 

7. Vi forbeholder os ret til at gøre muligheden for at indgå aftale om salg af Varer fra os betinget af verifikation af din identitet og kreditværdighed. Med henblik på verifikation er vi berettiget til at kræve ethvert dokument eller enhver oplysning fra dig for at bekræfte din identitet og kreditværdighed. Vi er berettiget til at afvise muligheden for at indgå Aftaler med dig uden at angive nogen grund, især hvis verifikationen ikke var vellykket.

 

8. Vi bærer intet ansvar for fejl, fejl eller funktionsfejl i nogen genstande, hvis funktion vi ikke har nogen indflydelse på. I tilfælde af teknisk nedbrud på EA-servere eller betalingsoperatørers systemer kan leveringstiden blive forsinket.


§8.  Betalingsmetoder

 

Du kan bruge følgende betalingsmetoder:

 

I.        Conotoxia

 

II.        PayOp

 

III.        PaySafe Card

 

IV.        Coinbase

 

Vi bærer intet ansvar for handlinger eller undladelser fra banker, betalingsoperatører, betalingsoperatører, betalingsagenter og mobiltelefonoperatører.


§9. Politik for Tilbagebetaling

 

Fortrydelsesret. Under hensyntagen til den særlige karakter af de Produkter, der sælges, dvs. virtuelle genstande, virtuelle valutaer i onlinespil, især Mønter til FIFA, aktiverings- og abonnementsnøgler til onlinespil ("Produkter"), er det efter købet af produktet ikke muligt at returnere det, medmindre det er defekt (se nedenfor).

 

Denne regel dækker også salg på EU-markedet i medlemsstaterne, som har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 85/577. EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF.  

 

I henhold til art. 16 i Direktivet

 

Medlemsstaterne må ikke fastsætte bestemmelser om fortrydelsesret i henhold til Artikel 9-15 i forbindelse med aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted for så vidt angår følgende:

 

c) levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg;

 

m) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og hans anerkendelse af, at han derved mister sin fortrydelsesret.

 

En forbruger, der køber Produktet, og som befinder sig på EU's område eller er statsborger eller bosiddende i en EU-medlemsstat, accepterer at påbegynde ydelsen - levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, idet han anerkender, at han derved mister sin fortrydelsesret fra købsaftalen i henhold til Artikel 16, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder.

 

§10.  Sælgers Ansvar

 

1. Sælger er ikke ansvarlig for Købers handlinger eller undladelser i Butikken.

 

2. Sælger er ikke forpligtet til at kontrollere, om Købers handlinger eller undladelser eller aktivitet relateret til dem er i overensstemmelse med loven.

 

3. Køber er fuldt ansvarlig for sine handlinger eller undladelser under hans brug af Butikken.

 

4. Medmindre Brugsbetingelserne fastsætter andet, er Sælgeren kun ansvarlig over for Køberen for den skade, der skyldes hans manglende opfyldelse eller ukorrekte opfyldelse, hvis han har forsætlig fejl. Bevisbyrden for fejlen ligger hos Køberen.

 

5. Sælgers ansvar over for Køber dækker kun reel skade, dækker ikke tabt fortjeneste (lucrum cessans) og er altid begrænset til 100 (et hundrede) euro.

6. I det omfang loven tillader det, er Sælger ikke ansvarlig for handlinger og skader som følge af:

 

a) Køber ikke tilpasser sig de tekniske krav, der er nødvendige for at understøtte det IT-system, der bruges af Sælger

 

b) Manglende adgang til Butikken af årsager, der ligger uden for Sælgers kontrol;

 

c) Force majeure, krige, terrorangreb, brand, oversvømmelse i serverrum, hackerangreb, fejl, årsager hos adgangsudbydere, fejl i Købers hardware eller software, fejl i serverrum, årsager hos andre tredjeparter (enheder, der leverer telekommunikation, hosting, bank, post, kurer, e-mail, registrering og opbevaring af domæner og andre lignende tjenester, enhed, der driver betalingsprocessen);

 

d) Ulovlig brug af Butikken af Køberen eller en anden person;

 

e) Ondsindede eller lovovertrædende handlinger eller undladelser fra enhver internetbruger;

 

f) Årsager på grund af anden software end Butikken (f.eks. Microsoft Windows);

 

g) Afvisning af e-mails fra andre e-mailservere end Sælgerens, f.eks. som følge af filtre, blokeringer eller fejl i disse systemer;

 

h) I andre situationer, der er specificeret i brugsbetingelserne.

 

i) Virus eller trojanske heste;

 

7. Sælger er ikke ansvarlig for udpegning af hans e-mails eller e-mails fra Købere som spam af e-mailtjenester, der bruges af Køber eller af Sælger.

 

8. Sælgeren har ret til tekniske afbrydelser i Butikkens funktion. Sælgeren underretter Køberen om en sådan pause ved besked, medmindre nødvendigheden af en sådan pause er pludselig eller uventet.

 

9. Sælger er berettiget til at tidsbegrænse nogle af Butikkens funktioner, gøre dem tilgængelige på udvalgte tidspunkter eller indføre begrænsninger på mængden af dem, hvis manglende begrænsninger kan påvirke Butikkens kontinuitet og stabilitet. Sælgeren er ikke ansvarlig for konsekvenserne af ovennævnte aktiviteter.

 

10. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, der bæres af Køberen som følge af Købers brug af ubeskyttet og frataget antivirus-software computer tilsluttet internettet, især for at bryde ind i et system, der bruges af Køberen og e-mail, adgangskode eller brugernavn erhvervelse af en tredjepart eller virusinfektion af Købers computersystemer.


§11. Klager

 

1. Kunden (Køberen) har ret til at indgive en skriftlig klage til adressen på Sælgerens kontor eller via e-mail til Sælgerens e-mail-adresse, der er angivet på Hjemmesiden, eller via kontaktformularen, der er tilgængelig på Hjemmesiden, hvis:

 

a. Produktet ikke er blevet leveret eller;

 

b. Produktet er defekt.

 

2. Klagen skal indeholde Kundens navn og efternavn, hans e-mail-adresse, en detaljeret beskrivelse af situationen og de krav, som Kunden har fremsat. Hvis klagen ikke indeholder alle de krævede data, vil Sælgeren ringe til Kunden for at supplere dem, ellers vil klagen ikke blive anerkendt.

 

3. Hvis produktet ikke er blevet leveret, vil Sælgeren gøre alle rimelige forsøg på at levere Produktet straks, og hvis dette ikke er muligt, vil Kunden modtage en refusion af den betalte pris. 

 

4. Hvis Produktet er defekt, skal Sælgeren erstatte produktet med et nyt produkt uden defekter, medmindre Produktet ikke er tilgængeligt, så skal Kunden modtage en refusion af den betalte pris. Hvis det leverede produkt igen er defekt, kan Kunden efter eget valg anmode om omlevering af det ikke-defekte Produkt eller refusion af den betalte Pris. 

 

5. Sælgeren skal overveje klagen inden for 14 (fjorten) arbejdsdage fra datoen for modtagelse af en korrekt klage, der indeholder alle de krævede data. Manglende svar inden for denne frist betyder ikke, at klagen er blevet accepteret af Sælgeren. Sælgeren underretter Kunden om sin beslutning. Fristen for behandling af reklamationen kan forlænges, især på grund af f.eks. behovet for en grundig analyse af reklamationsgrundlaget.
 

6. Sælgeren kan verificere det Produkt, som Kunden har købt, for at søge efter eventuelle fejl. Dette gælder især, hvis Kunden hævder, at den købte aktiveringsnøgle allerede var aktiveret eller passer til et andet program eller en anden version af programmet end den, der er angivet af Sælgeren. Sælgeren kan også gøre reklamationen betinget af, at Kunden underskriver erklæringen og sender den skriftligt eller en fotokopi med følgende ordlyd:

 

"Under strafansvar for falsk vidnesbyrd og ansvar over for loven erklærer jeg, at alle omstændigheder, der er angivet i min klage nummer .........., især vedrørende manglerne ved det nævnte Produkt ......., er sande og pålidelige, især beskrevne og påståede mangler ved Produktet er ikke forårsaget af årsager fra min side."

 

§12. Overdragelse af butikken

 

Sælgeren kan overføre alle eller nogle rettigheder og forpligtelser, der er angivet i Brugsbetingelserne, til en tredjepart samt delegere udøvelsen af disse rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, han kan især sælge, donere, lease Butikken eller bringe den til virksomhed. Sælgeren underretter Køberen via besked om sin hensigt om at gøre det. I dette tilfælde gælder bestemmelserne om ændring af Bugsbetingelserne.

§13. Afsluttende bestemmelser

 

1. Bilagene til Brugsbetingelserne er en integreret del af disse. De omfatter:

 

Bilag 1 - Privatlivspolitik;

 

2. Brugsbetingelserne er gratis tilgængelige for enhver Køber i Butikken under adressen: https://supercoinsy.pl/article/regulamin-1 på en sådan måde, at du før brug af Butikken eller i det øjeblik, du begynder at bruge Butikken, kan erhverve, gendanne, bevare og gemme (i den almindelige drift) indholdet af Brugsbetingelserne ved hjælp af det it-system, du bruger. I tilfælde af tvivl om fortolkningen af bestemmelserne i Brugsbetingelserne, kan du bede Sælgeren om en forklaring.

 

3.     Sælger har til enhver tid ret til at ændre bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. Sælgeren skal informere om den ændring, der skal indføres på Hjemmesiden senest 7 dage før ændringerne træder i kraft ("Opdateringsdag") for at give de Købere, der besøger Hjemmesiden, mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af de nye Vilkår og Betingelser. 

 

4.     Efter første login på Hjemmesiden, senest 7 dage før opdateringsdagen, skal Køberen have vist en meddelelse, der indeholder ovennævnte data, og som giver ham eller hende mulighed for at gøre sig bekendt med den ændrede version af Vilkår og Betingelser og gøre det muligt for ham eller hende at acceptere eller afvise de opdaterede vilkår. Hvis Køberen nægter at acceptere de nye Vilkår og Betingelser, vil aftaler indgået med ham eller hende blive opsagt på følgende måde:  

        a.     Hvis det første login er før eller på opdateringsdagen - opsiges aftaler på Opdateringsdagen;  

        b.     Hvis det første login er efter Opdateringsdagen - opsiges aftalen på det tidspunkt, hvor vedkommende nægter at acceptere de opdaterede vilkår.  

 

5.     Opdaterede Vilkår og Betingelser gælder for handlinger udført af både Sælgeren og Køberen, især for de indgåede salgs- og købsaftaler og resultaterne heraf (inden for rammerne af juridiske forhold med Sælgeren), der udføres:  

        a.     Hvis det første login er før eller på Opdateringsdagen - på Opdateringsdagen og fremefter;  

        b.     Hvis det første login er efter Opdateringsdagen - fra den dag, hvor Køberen accepterer de opdaterede Vilkår og ABetingelser.  

 

For handlinger udført af både Sælger og Køber, især for de indgåede salgs- og købsaftaler og resultaterne heraf, der er udført før Opdateringsdagen/datoen for Købers accept af de opdaterede Vilkår og Betingelser, gælder den tidligere version af disse Vilkår og Betingelser. 

 

6. Den gældende lov for brug af Butikken og for Aftalen om Salg af Varerne og for alle juridiske forhold mellem Køberen og Sælgeren er loven i Republikken Georgien.

 

7. Alle tvister mellem Køber og Sælger, der opstår som følge af brug af Butikken samt Aftalen om Salg af Varer, skal løses af domstolene i Republikken Georgien eller andre domstole, der er bestemt af Sælgeren.

 

8. I sin nuværende version skal disse Vilkår og Betingelser overholdes af både Sælgeren og Brugeren, især ved indgåelse af salgs- og købsaftaler, der træder i kraft efter 8. august 2022. Handlinger udført af både Sælgeren og Brugeren, især indgåede salgs- og købsaftaler, der trådte i kraft før 1. august 2022, er underlagt den tidligere version af disse Vilkår og Betingelser, der kan findes under det angivne link: https://supercoinsy.pl/article/terms-of-use-previous-version-before-08102019

§14.  Generelle bestemmelser

 

Politikken specificerer regler for beskyttelse og behandling af dine Personlige Data af Administratoren af Personlige Data (Sælgeren) i forbindelse med drift af hans onlinebutik via Hjemmesiden www.supercoinsy.pl (Butikken, Hjemmesiden). Udtrykket "brug af Hjemmesiden" er synonymt med ordet "brug af Butikken", "brug af indholdet på Hjemmesiden" eller "køb af varer i Butikken",

 

Administratoren af Personoplysninger (den Dataansvarlige) er: Marketing & E-Commerce Specialists LTD (Corporation) - et selskab registreret i henhold til lovgivningen i Republikken Georgien i det offentlige register i Georgien, nr. 405369667, inkorporeringsdato: 17. december 2019, med hjemsted i Tbilisi, Georgien, i det følgende benævnt "Dataansvarlige" eller "Administrator".

§15. Personlige Data behandlet af Administratoren

 

1. Administratoren behandler følgende personlige data - for at Bruge Hjemmesiden skal du give følgende personlige data:

 

a. e-mail - adresse,

 

b. navn og efternavn;

 

2. Administratoren kan behandle andre af dine personoplysninger, hvis du beslutter dig for at uploade dem. Du kan uploade dem på helt frivillig basis (du behøver ikke at uploade sådanne data for at bruge Hjemmesiden, men upload af sådanne data kan lette brugen af Hjemmesiden eller give dig adgang til nogle funktioner på Hjemmesiden). Disse personoplysninger er nødvendige for at betale Depositum og Gebyrer og omfatter følgende:

 

a. bankkontonummer,

 

b. kreditkort- eller debetkortnummer og

 

c. din adresse

 

d. postnummer

 

e. stat;

 

f. fødselsdato

 

3. For at logge ind på Hjemmesiden giver du følgende data:

 

a. E-mail-adresse;

 

b. Adgangskode.

 

4. Vi kan også (som hvert websted) behandle trafikdata, som karakteriserer den måde, du bruger webstedet på, og som inkluderer:

 

a. IP-adresse;

 

b. Digitale logfiler

 

5. Oplysninger om din brug af Hjemmesiden;

 

a. Type af webbrowser;

 

b. Domænenavn;

 

c. Type af operativsystem.

6. Hjemmesiden kan bruge cookies, som gør det muligt at tilpasse tjenester og indhold til Købernes individuelle behov og præferencer, samt at være et grundlag for generelle statistikker vedrørende Købernes brug af Hjemmesiden. Hvis du i din webbrowser slukker for en indstilling, der gør det muligt at gemme cookie-filer, resulterer det generelt ikke i, at du ikke kan bruge webstedet, men det kan hæmme brugen af webstedet. Cookies indeholder ikke nogen personlige data.

 

3. Til hvilke formål behandles mine persondata?

 

Dine personlige data behandles af os med det formål at bruge Butikken, især til indgåelse og udførelse af Aftalen om Salg af Varer, i det omfang og på den måde, der er nødvendig for at bruge Butikken.

 

Ved registrering i vores Butik udtrykker du også dit samtykke til at modtage til din e-mail eller mobilenhed (hvis du giver os nummeret) markedsførings-, salgsfremmende eller reklamemateriale fra os såvel som fra vores partnere og samarbejdspartnere, herunder nyhedsbrev om vores nye produkter og tilbud.

 

4. Hvem kan have adgang til mine personoplysninger?

 

De personer eller enheder, der har adgang til dine personoplysninger, er:

 

Administratoren;

 

Hans medarbejdere eller personer, der udfører tjenester i forbindelse med webstedet (programmører, dataloger, sikkerhedsadministratorer, enheden, der administrerer og servicerer systemet) - i det omfang, der bestemmes af administratoren;

 

Operatører af elektroniske betalinger: PayOp, Coinbase, PaySafe Card, PayByCall (Digital Virgo)

 

Statslige organer med henblik på procedurer, der gennemføres af dem, hvis sådanne organer har en sådan ret på grundlag af bestemmelser i bindende lovgivning (f.eks. den offentlige anklager, politiet, ombudsmanden) og i andre situationer, hvor vi er forpligtet til at give adgang til personoplysninger i henhold til bestemmelser i bindende lovgivning.

5. Hvordan er mine Personlige Data beskyttet?

 

Dine Personlige Data er behørigt beskyttet. Serveren, som Hjemmesiden er placeret på, er placeret i virksomhedens serverrum, hvilket garanterer høje standarder for databeskyttelse. Virksomheden anvender foranstaltninger, der forhindrer uautoriserede personers erhvervelse og ændring af Personlige Data, der overføres elektronisk. Derudover er data beskyttet af SSL-protokollen.

 

Vores medarbejdere skal bruge password-beskyttede pauseskærme, når de bevæger sig væk fra deres skrivebord. Når de vender tilbage, skal de indtaste deres adgangskoder igen for at få adgang til dine Personlige Data. Alle vores medarbejdere holdes informeret om vores aktiviteter vedrørende sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred.

 

Når vores registreringsformular beder dig om at indtaste fortrolige oplysninger (såsom kreditkortnummer), bliver disse oplysninger krypteret og beskyttet med SSL. Når du er på en sikker side, som f.eks. en registreringsformular, bliver låseikonet i bunden af en webbrowser som Netscape Navigator eller Mozilla Internet Firefox låst, i modsætning til en åben hængelås, når du bare surfer.

 

6. Hvad sker der med mine Personlige Data, hvis jeg logger ud af Hjemmesiden?

 

Som regel fjernes personoplysninger og vil ikke blive behandlet. Fjernelse af dine Personlige Data skal ske inden for 14 dage fra datoen for afmelding.

 

Undtagelsesvis, i henhold til den bindende lov, har vi ret til at behandle de Personlige Data, som:

 

a. er nødvendige for fakturering af tjenester og krav om betalinger på grund af brug af tjenester. Fakturering for tjenester, der er sendt til dig, må ikke afsløre art, varighed, frekvenser og andre tekniske parametre for de bestemte tjenester, du har brugt, medmindre du kræver specificeret fakturering inden for det pågældende område;

 

b. er nødvendige for efterforskning af omstændigheder ved ulovlig brug af Hjemmesiden;

 

c. er tilladt til behandling i henhold til relevante love eller aftaler;

 

d. i tilfælde af trafikdata - er nødvendige for at opdage tekniske fejl og fejl i transmission af kommunikation.

 

Desuden har vi i tilfælde af ulovlig Brug af Hjemmesiden (dvs. i strid med Vilkår og Regler eller lovbestemmelser) ret til at behandle dine Personlige Data i det omfang, det er nødvendigt for at afgøre dit ansvar, på betingelse af at vi til bevisformål registrerer modtagelsen og indholdet af meddelelsen om ulovlig Brug af hHemmesiden. Derfor bedes du altid overholde loven og Brugsbetingelserne, når du bruger Hjemmesiden.

7. Hvilke andre rettigheder vedrørende Personoplysninger har jeg?

 

Du kan til enhver tid fjerne Persondata, som du har uploadet på din konto. Husk dog, at fjernelse af Persondata, der er nødvendige for at bruge Hjemmesiden, vil resultere i, at du logger ud af Hjemmesiden.

 

Du har ret til at kræve fjernelse af dine Personlige Data fra Hjemmesiden. Husk dog, at hvis personlige data er nødvendige for at Bruge Hjemmesiden, svarer det til din vilje til at melde dig ud af Hjemmesiden at kræve dem fjernet. Du kan gøre det i feltet "Kontakt" i kontaktformularen, eller du kan skrive en e-mail til en adresse: [email protected]

 

Du har altid ret til at få adgang til dine data, der behandles på Hjemmesiden, samt deres færdiggørelse, opdatering eller fjernelse, samt ret til at kræve dataene udfyldt, opdateret eller fjernet, med forbehold for de data, som vi er berettiget til at behandle efter lovens bestemmelser. Du kan gøre det ved at sende en e-mail til vores adresse: [email protected]

Super Coins Points

 

Hvad er SC-point? Betalte point og gratis point

 

Butikken giver Købere mulighed for at betale priser for Produkter, der købes i Butikken, med Super Coins-point, som tidligere kan være købt eller opnået i Butikken, i det følgende benævnt "point". Pointene kan:

1) købes i butikken ("Betalte point") eller;

2) opnået på anden måde beskrevet nedenfor ("Gratis Point").

 

For at købe Betalte Point skal du overføre penge til Sælgers konto. Midlerne udveksles derefter til point i henhold til den konverteringsfrekvens, der er tilgængelig på Butikkens Websted. Køberen informeres om omregningskursen før køb og ombytning.

 

Du kan få gratis Point på en anden måde, der bestemmes af Sælgeren, herunder ved at: udføre forskellige typer handlinger på Butikkens Websted, i form af bonus eller belønning, ved at deltage i konkurrencer, på Butikkens fanside, som en bonus for at foretage køb i Butikken for et bestemt beløb, for at invitere et bestemt antal venner til Butikkens Facebook-side eller for at anbefale Butikken. Aktuelle måder at opnå Point på er tilgængelige på Butikkens Websted. Køberen er alene forpligtet (på egen hånd) til at betale eventuelle skatter eller andre offentlige byrder som følge af opnåelsen af Pointene.

Hvad kan du gøre med Points?

 

Du kan tjekke det aktuelle antal (beløb) af dine Point (der viser antallet af Betalte Point og Gratis Point) i indstillingerne på din Konto. Pointene giver dig kun mulighed for at foretage betalinger, hvis du er deres ejer (besidder) og kun i butikken. Butikken er ikke forpligtet til at kontrollere, om Køberen er ejer (besidder) af de Point, hvormed han foretager betalingen. 

 

Kan jeg overføre pointene til en anden person?

 

Betalte Point kan ikke overføres til en anden Køber.

 

Gratis Point kan ikke overdrages og kan ikke sælges, doneres eller afhændes på nogen anden måde end ved betaling i butikken.

 

Kan jeg veksle Point til rigtige penge?

 

Betalte Point kan veksles til rigtige penge i henhold til den omregningskurs, der er tilgængelig på Butikkens Websted, i hvilket tilfælde 10% af de udvekslede Point overføres til Butikken, og du modtager det, der svarer til kontanter for de resterende Point. Derudover skal du dække omkostningerne ved veksling (også tilgængelig på Butikkens Hjemmeside). Minimumsbeløbet af Points, der skal veksles, afhænger af den valgte betalingsform og valuta, som du ønsker at veksle Points til rigtige penge i; oplysninger om dette spørgsmål er i øjeblikket tilgængelige på Butikkens hjemmeside.

 

Gratis point kan ikke veksles til rigtige penge.

 

Hvilke rettigheder og beføjelser har vi i forbindelse med Points? 

 

Husk, at vi har følgende rettigheder og beføjelser:

 

1) ret til at nægte at veksle Betalte Point til rigtige penge i tilfælde af begrundet tvivl om Købers identitet, Købers afvisning af at give sine identifikationsdata, tvivl om lovligheden af Købers handlinger, Købers overtrædelse af loven, Butikkens Brugsbetingelser eller regler om anstændighed eller moral, Købers handlinger til skade for Butikken eller mistanke om, at Pointene ikke er erhvervet lovligt;

 

2) ret til at fratage Gratis Point samt retten til at opnå dem, hvis der er begrundet mistanke om, at Pointene er opnået ulovligt, f.eks. ved brug af robotter, bots eller andre værktøjer, der automatiserer Købers eller en anden persons handlinger eller efterligner Købers eller en anden persons adfærd, hvis udførelse resulterer i opnåelse af Point, samt i tilfælde beskrevet i punkt 1);

 

3) ret til at fratrække vores krav mod dig om kompensation for et tab forårsaget af dig med dit krav om at veksle Betalte Point til rigtige penge (i så fald kan vi dække vores tab fra dine Betalte Point ved at overtage dem fra din Konto).

 

Hvad er dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Pointene? 

 

Pointene er din ejendom som Køber, og du har ret til frit at disponere over dem i Butikken ved at tildele dem til køb af Produkter i Butikken, samt - i tilfælde af Betalte Point - ved at veksle dem til rigtige penge. Pointene udgør dog ikke statslige penge, og de kan ikke bruges som rigtige penge i nogen butikker eller på nogen hjemmeside.

 

Du er forpligtet til at hemmeligholde alle autorisationsdata, logins, adgangskoder, koder etc., der gør det muligt at disponere over Pointene. Vi bærer ikke noget ansvar for uautoriseret brug af Pointene, især hvis det er et resultat af din manglende overholdelse af ovenstående forpligtelser. 

 

Du må ikke bruge Pointene til nogen aktivitet, der består i at begå forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge. Du erklærer på tro og love, at alle midler, der er beregnet til ombytning til Point, er af lovlig kilde og er blevet beskattet, hvis de eller deres indtjening var underlagt skattepligt.

 

De midler, der overføres til Sælgeren til gengæld for køb af Betalte Point, er udelukkende sælgers ejendom. Vi driver ikke nogen bankkonti eller betalingskonti, og vi opbevarer ikke midler, penge eller kontanter og tilbyder heller ikke kontantindskud osv. Det samme gælder for Gratis Point.

WIDGETS

 

Widgets fra native applikationer, såsom Facebook eller Twitter ("Hjemmeside"), kan være aktive på undersiderne af Hjemmesiden. De kan bl.a. bruges til at indsamle data om brugerens handlinger på Webstedet og til at profilere dem i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser for det oprindelige Websted, forudsat at brugeren har accepteret sådanne Vilkår. Hvis brugeren ikke har accepteret Vilkår og Betingelser for den oprindelige Hjemmeside (han eller hun er ikke en Facebook/Twitter-bruger), vil Widget ikke indsamle hans eller hendes data og vil ikke udføre profileringsorienterede forpligtelser. Hvis du er en registreret bruger, kan du til enhver tid deaktivere widgetten ved at bruge en passende indstilling, der er tilgængelig i afsnittet "Samtykke til profilering" i brugerpanelet - i et sådant tilfælde vises Widgetten ikke på webstedet før registrering og efter registrering - den vil ikke blive brugt, så længe Webstedet er i stand til at identificere Brugeren ved hjælp af f.eks. cookie-filer.

 

GOOGLE ANALYTICS-TJENESTE

 

Google Analytics er et værktøj skabt af Google Company til at analysere onlinetrafik. Det giver os mulighed for at indsamle analytiske data i realtid og kontrollere, hvordan vores hjemmeside bruges, hvor ofte den besøges, og af hvem.  Google Analytics bruger sporingskoder, der føjes til browsede websteder. Hver bruger er registreret med sit unikke ID, så Google Analytics kan give oplysninger om antallet af unikke brugere, der besøger hjemmesiden, vender tilbage til den, samt om besøgsfrekvensen, browsingens varighed og interaktioner på hjemmesiden. I henhold til oplysninger offentliggjort her: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ (Google Ads Data Protection Terms: Service Information) indsamler Google Analytics følgende typer Personoplysninger: online-id'er, herunder cookie-filer, IP-adresser, enheds-id'er og klient-id'er. Detaljerede data om oplysninger indsamlet af Google kan findes i virksomhedens privatlivspolitik, der er tilgængelig på: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Ved at acceptere at bruge Google Analytics giver Brugeren webstedet samtykke til automatisk behandling af Personoplysninger, herunder: online-id'er, herunder cookie-filer, IP-adresser, enheds-id'er og klient-id'er (i overensstemmelse med Google Ads Databeskyttelsesvilkår - serviceoplysninger https://privacy.google.com/businesses/adsservices/) med det formål at identificere visse funktioner hos Brugeren, herunder hyppigheden af besøg på et givet Websted, typer af besøgte websteder samt udførte interaktioner. Sådanne data vil hovedsageligt blive brugt til at specificere Brugerens præferencer, interesseområder, adfærdsmønstre, placering, gyldighed eller sted for nuværende ophold. Disse data gør det muligt at klassificere brugere, der besøger Hjemmesiden, i grupper baseret på deres alder, interesseområder (både professionelle og private), geografiske placering osv. Brugeren anerkender, at der gøres brug af profileringsteknikker.  

Selv om Brugeren har accepteret profilering, kan han eller hun trække sit samtykke tilbage af grunde, der er forbundet med hans eller hendes private situation. I så fald må Administratoren ikke behandle Brugerens data yderligere, medmindre den pågældende part har vigtige og juridisk begrundede årsager til yderligere databehandling, og hvis sådanne årsager er vigtigere end Brugerens interesser, rettigheder og friheder. Data kan også viderebehandles for at specificere, presse eller forsvare krav. Hvis profileringsrelaterede aktiviteter udføres med henblik på direkte markedsføring, kan Brugeren desuden trække sit samtykke til indsamling af data til markedsføringsformål tilbage, i det omfang en sådan behandling er forbundet med direkte markedsføring.

Brugeren har også ret til at modtage en bekræftelse fra Administratoren på, at hans eller hendes personlige data behandles, og hvis det er tilfældet - brugeren har ret til at få adgang til dem, samt til følgende oplysninger (hvis relevant): information om automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, omtalt i art. 22, stk. 1 og 4, samt – i de relevante tilfælde – centrale oplysninger om at træffe sådanne beslutninger og deres konsekvenser for brugeren.

deliver
Tjek

Status for ordre eller salgsordre